Положення про бізнес-премію

Завантажити Положення

“Затверджено” та “Погоджено”

Організаційним Комітетом
Національної бізнес-премії “Вибір року” в Україні.
Рішення від 29.12.2023

___________________________________________
Грабельнікова О.С.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
Національну бізнес-премію
“Вибір року” в Україні

Це Положення про Національну бізнес-премію «Вибір року» (публічна назва Головна бізнес-премія країни «Вибір року», англомовна версія “CHOICE OF THE YEAR”), надалі “Положення”, складене у відповідності із законодавством України та міжнародними нормами права, що регулюють правовідносини з організації, проведення, матеріально-технічного і правового забезпечення у сфері публічних суспільно корисних фестивалів та Бізнес-премій.

ТОВ «ВИБІР РОКУ В УКРАЇНІ» та ТОВ “ВИБІР РОКУ УКРАЇНИ”, ТОВ «ВИБІР РОКУ» на умовах партнерської угоди (меморандуму)           здійснюють заходи щодо організації та проведення Бізнес-премії на території України, в тому числі, з правом залучення партнерів та співорганізаторів для організації та проведення. Та можуть засновувати нові проекти за затвердженою методикою і поза межами України.

Положення встановлює загальні засади, принципи організації та проведення Національної бізнес-премії «Вибір року» в Україні (надалі “Бізнес-премії”), визначає основні терміни, що використовуються публічно та у договірній документації, регулює правовідносини між особами, що беруть у ньому участь, встановлює їх права, обов`язки, відповідальність, а також спеціальні процедури та застереження.

Положення визначає критерії та сутність проведення договірних та фінансово-господарських операцій щодо Бізнес-премії, визначає заходи та принципи матеріально-технічного забезпечення та формування бюджету, умови участі та заохочення учасників, методологічні засади та критерії визначення переможців, заходи популяризації Бізнес-премії та його результатів, чинники, що визначають його стратегію, мету та наміри.

Захист інтелектуальних та інших прав організаторів та переможців, в тому числі набутих ними прав, а також прав інших учасників, що беруть участь у Бізнес-премії, здійснюється в межах законодавства та відповідно до укладених договорів. Права  інтелектуальної власності на імперативи Бізнес-премії належить організаторам Бізнес-премії. Право на користування імперативами надається переможцям за встановленими правилами та процедурами. Ніхто із учасників та переможців Бізнес-премії не може бути позбавлений набутих прав, окрім випадків грубого порушення умов використання Імперативів.

Цим Положенням затверджуються спеціальні правила, процедури та правовий режим забезпечення організації та проведення Бізнес-премії. Правила є обов`язковими для всіх осіб, які прямо або опосередковано погодились взяти у ньому участь незалежно від статусу (як співорганізатори, спонсори, меценати, учасники, рекламісти, інші особи або їх повноважні представники). Підпис уповноваженого представника особи, що приймає участь у Бізнес-премії, є преюдиційним для погодження із правилами та процедурами Бізнес-премії.

Національна бізнес-премія “Вибір року” в Україні є публічним суспільно корисним Бізнес-премією торговельних марок із спеціальними обов`язковими умовами.

Правила Бізнес-премії оголошуються публічно через веб-сайт організатора та/або надсилаються на запит потенційних учасників. Будь-яка особа має право ознайомитись з умовами та правилами Бізнес-премії в повному обсязі.

 

Мета проведення Бізнес-премії

Національна бізнес-премія “Вибір року” в Україні є системою оцінки знання торгової марки (популярності), рівня лояльності та переваг серед споживачів товарів та послуг на внутрішньому ринку країни проведення Бізнес-премії.

Система Бізнес-премії створена з метою надання споживачам реальної можливості свідомого вибору компаній-виробників та популярних товарів, робіт, послуг в країні.

Споживчий Конкурс сприяє спрощенню процедури здійснення вдалого вибору споживачем товарів або послуг, а також стимулює переможців Бізнес-премії до утримання позицій лідера, а інших учасників та власників торговельних марок, що не брали участі у Бізнес-премії – до поліпшення своєї ринкової пропозиції, що пропонується споживачам.

 

Загальним завданням Бізнес-премії є:

 • комплексна оцінка популярності та переваг щодо конкретної ТМ (товару/послуги/виробника) серед споживачів і експертів-професіоналів, з метою вибору – встановлення лідерів року у кожній номінації в інтересах всієї спільноти споживачів країни проведення;
 • щорічне визначення та подальша популяризація найбільш якісних товарів/послуг і відомих торгівельних марок (в тому числі компаній, комерційних назв підприємств, що представляють/реалізують товари/послуги) в різних категоріях (номінаціях);
 • створення необхідних умов для формування інформаційного поля щодо донесення інформаційних матеріалів та результатів Бізнес-премії до кінцевого споживача;
 • інформування споживачів за допомогою ЗМІ, зовнішньої, внутрішньої реклами про переможців (торгівельні марки та/або учасників) Бізнес-премії;
 • підвищення рівня культури та поглиблення знань споживачів, підприємців та працівників, причетних до галузі надання товарів та послуг;
 • розробка та впровадження необхідних методик з проведення оцінки популярності ТМ, а також вимог до проведення маркетингових досліджень та соціологічних опитувань громадян;
 • співпраця з державними та недержавними організаціями з питань контролю і нагляду за якістю товарів (робіт, послуг), обмін інформацією, необхідною для реалізації основних цілей та завдань Бізнес-премії;
 • розвиток міжнародної співпраці з державними та недержавними іноземними установами та підприємцями, що діють у галузі реалізації товарів та послуг.

 

Терміни, що використовуються публічно та у документації Бізнес-премії:

Організатори Бізнес-премії      ТОВ «ВИБІР РОКУ В УКРАЇНІ» та ТОВ “ВИБІР РОКУ УКРАЇНИ”, ТОВ «ВИБІР РОКУ» на умовах партнерської угоди (меморандуму).

Програма Бізнес-премії – визначений цим Положенням комплекс спеціальних заходів щодо комплексної оцінки популярності та переваг ТМ серед споживачів.

Номінація – позиція товару (послуги) або торговельної марки, або компанії в рамках галузі, щодо якої за Бізнес-премією здійснюється розгляд претендентів та експертна оцінка.

Умови Бізнес-премії – визначені Програмою Бізнес-премії чинники, що є необхідними, обов`язковими та достатніми для визначення спеціальних критеріїв оцінки товару/послуги (ТМ або товаровиробника).

Визначений Програмою Бізнес-премії вичерпний перелік зобов’язань, що є обов`язковими однаковими і незмінними для всіх учасників Бізнес-премії.

Режим проведення Бізнес-премії – визначена організаторами Бізнес-премії послідовність вчинення юридичних та фактичних дій всіма особами, що беруть участь у заходах.

Оргкомітет – колегіальний орган, створений організаторами для проведення Бізнес-премії, контролю дотримання правил та процедур всіма учасниками та задля визначення переможців. Оргкомітет складається із кола осіб, визначених організатором Бізнес-премії.

Заявка – письмово оформлений (в тому числі в електронному вигляді через сайт Організатора) намір про участь у Бізнес-премії.

Претендент – особа, яка подала Заявку про бажання взяти участь у Бізнес-премії.

Конкурсант – особа, що за попередніми затвердженими критеріями оцінки популярності, розглядається Оргкомітетом як потенційний учасник Бізнес-премії у наявних номінаціях.

Лідер рейтингу Бізнес-премії – ТМ/Компанія, що за підсумками Бізнес-премії отримала перемогу у відповідній номінації.

Переможець Бізнес-премії – ТМ/Компанія, що за підсумками Бізнес-премії отримала перемогу у відповідній номінації, та уклала з Бізнес-премією відповідний Протокол.

Пакет учасника Бізнес-премії – за бажанням кожен Конкурсант може укласти із Оргкомітетом Договір, на умовах якого отримує статус Учасника Бізнес-премії. Пакет передбачає право представити власну ТМ (товар/послугу/назву компанії) для вивчення в рамках маркетингового дослідження, що проводиться в рамках Бізнес-премії у відповідній номінації. Продукція (товари/послуги) та позиція Учасника у галузі ринку досліджується у відповідній номінації з метою отримання результатів оцінки маркетингового дослідження. Відповідно до укладеного Договору Учасник отримує результати проведеного маркетингового дослідження з правом оголошення, розповсюдження даних результатів з обов’язковим посиланням на джерело.

Платежі Переможця Бізнес-премії – оплати, що здійснюються Переможцями  Бізнес-премії, та становлять вартість послуг, що надаються учасникам та переможцям (що відповідно до статусу серед іншого включають: послуги на підготовку та організацію Бізнес-премії, проведення  комплексного маркетингового дослідження споживчих уподобань та передачу експертних досліджень, матеріально-технічне забезпечення Бізнес-премії, послуги на підготовку та організацію заходів, передбачених Бізнес-премією, в тому числі заходи нагородження переможців, послуги з проведення рекламних кампаній, плату за права використання імперативів Бізнес-премії). Розмір платежів      встановлюється Оргкомітетом, та залежить від      обраного пакету Учаснику / Переможцю.

Експерт – особа, що відповідає встановленим організаторами критеріям за своїм фаховим та професійним рівнем, та у відповідності із затвердженою Оргкомітетом процедурою приймає участь в опитуванні, здійснює кваліфіковану оцінку відносно позиції ТМ (в т.ч. товарів/послуг/компаній) учасників у номінаціях.

Методики оцінки – конкретні способи визначення загальних позицій ТМ на ринку товарів/послуг, що базуються на підсумовуванні визначених показників маркетингового дослідження.

Бриф – запит спеціально залученій маркетинговій компанії на проведення комплексного маркетингового дослідження споживчих уподобань.

Партнер – на підставі окремого Договору з Організатором Бізнес-премії бере участь у реалізації Програми Бізнес-премії.

Спонсор – компанія/особа, що на підставі окремого договору з Організатором бере участь у заходах, які проводить Бізнес-премія, шляхом матеріально-технічного, фінансового чи інтелектуального забезпечення Бізнес-премії з метою популяризації власного товару або юридичної особи.

Меценат – особа, що відповідно до окремого договору з організатором Бізнес-премії бере участь у заходах шляхом матеріально-технічного, фінансового чи інтелектуального забезпечення без власної користі.

Конкурсна документація – комплект документів, що містять інформацію про умови та процедуру проведення Бізнес-премії.

Пакет Переможця – встановлений Оргкомітетом перелік прав, переваг, привілеїв, що набуває Переможець за підсумками проведення Бізнес-премії, включаючи право використання імперативів Бізнес-премії.

Імперативи Бізнес-премії – об’єкти права інтелектуальної власності, зареєстровані в Україні, право на використання яких надається переможцям Бізнес-премії. Обсяг прав обумовлюється у відповідних Протоколах до укладених Договору. Режим користування об’єктами встановлюється  Оргкомітетом імперативно.

 

Програма та загальна процедура проведення Бізнес-премії

Процедура проведення Бізнес-премії щорічно здійснюється у такі етапи:

 1. Підготовка Бізнес-премії.
 2. Затвердження Оргкомітетом правил, документів та процедур Бізнес-премії.
 3. Прийняття Оргкомітетом рішення про оголошення та початок Бізнес-премії.
 4. Оголошення про початок Бізнес-премії через засоби масової інформації (збір заявок на участь).
 5. Обробка наявних заявок Претендентів та формування переліку Конкурсантів.
 6. Укладання договорів із претендентами та сплата внесків за отримання статусу офіційного учасника Бізнес-премії.
 7. Проведення комплексного експертного маркетингового дослідження споживчих вподобань (включно населення, експерти, рекламісти, Високе/медійне журі та висновки Оргкомітету).
 8. Отримання даних проведеного дослідження та підведення підсумків Бізнес-премії за результатами опитувань.
 9. Звернення до компаній, які набрали найбільший результат у відповідній номінації та пропозиція набути статус Переможця, з укладанням відповідного протоколу та сплати внеску.
 10. Нагородження на Урочистій церемонії нагородження переможців Бізнес-премії або в інший спосіб, запропонований організаторами.
 11. оголошення переможців Бізнес-премії в засобах масової інформації.
 12. Всеукраїнська рекламна кампанія переможців Бізнес-премії відповідно до підписаних Протоколів.

 

Підготовка Бізнес-премії у відповідному календарному році

Підготовка проведення Бізнес-премії здійснюється ТОВ “Вибір року України”, ТОВ «Вибір року в Україні» та ТОВ “Вибір року. Під час підготовки Бізнес-премії складаються проекти програм, та комплексу заходів, що планується здійснити, а також здійснюється орієнтовне планування бюджету доходів та видатків для подальшого опрацювання та затвердження Оргкомітетом.

 

Затвердження Оргкомітетом правил, документів та процедур Бізнес-премії.

Оргкомітет      на своєму щорічному засіданні затверджує та за потреби актуалізує спеціальні правила, процедури та типові документи (положення, договір про участь) за якими в подальшому, протягом терміну проведення Бізнес-премії здійснюються всі юридичні та фактичні дії, та заплановані ним спеціальні заходи, порядок залучення до участі осіб.

Встановлені Оргкомітетом умови проведення Бізнес-премії є обов’язковими для всіх його учасників.

Оголошення про початок Бізнес-премії через засоби масової інформації та/або власні медіа канали (сайт, соціальні мережі Конкурсу)

Оргкомітет на своєму щорічному запланованому установчому засіданні приймає рішення про публічне оголошення Бізнес-премії.

Оргкомітет сповіщає громадськість та бізнес-спільноту про прийом заявок через засоби масової інформації та/або власні медіа канали (сайт, соціальні мережі Конкурсу) та надає усім бажаючим детальну інформацію про Конкурс, а саме:

 • основні умови Бізнес-премії;
 • мінімальні вимоги для Конкурсантів;
 • термін та механізм подання Заявки на участь;
 • телефон для довідок з питань організації Бізнес-премії.

Датою початку Бізнес-премії є дата початку здійснення комплексного маркетингового дослідження споживчих вподобань, що здійснюється спеціально залученою до його проведення організацією.

 

Прийняття заявок від претендентів.

Подання та прийняття заявок від претендентів здійснюється Оргкомітетом за встановленою формою у письмовому вигляді. Заявки в усній формі також опрацьовуються Оргкомітетом.

Прийняття Заявок від Претендентів проводиться на постійній основі. Якщо Претендент звертається після початку Бізнес-премії у поточному році (початку проведення маркетингового дослідження), при цьому його ТМ не було включено в дослідження у якості Конкурсанта, то заявка на участь останнього розглядається в наступному календарному році дослідження. Також організаційним комітетом може бути розглянуте та запропоноване індивідуальне дослідження по заявці, яка надійшла після початку досліджень.

У Бізнес-премії можуть брати участь претенденти, які відповідають таким мінімальним критеріям:

 1. Особа повинна бути товаровиробником та/або безпосередньо надавачем послуг (або офіційним представником таких осіб);
 2. Надавач послуг (його представник) повинен бути зареєстрованим на території України;
 3. Продукція товаровиробника повинна легально розповсюджуватись на території України;
 4. Продукція товаровиробника повинна мати сертифікати відповідності.

До участі у Бізнес-премії не допускаються особи, які:

 1. Визнані Судом банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності (скасування державної реєстрації);
 2. Подали для участі у Бізнес-премії неправильно оформлені документи або такі, що містять неправдиву інформацію.
 3. Є аргументовані підстави вважати, що продукція товаровиробника (послуги) розповсюджується в Україні без спеціальних за чинним законодавством дозволів чи сертифікатів відповідності.

Рішення про право участі у Бізнес-премії Претендента приймається Оргкомітетом після детального вивчення Заявки та анкетних даних.

 

Для участі у Бізнес-премії претендент подає до Оргкомітету такі документи:

 1. Заяву Претендента на участь у Бізнес-премії за зразком згідно з формою на сайті премії https://choice-of-the-year.com.ua/vzyaty-uchast/ або в інший зручний спосіб.
 2. Копії реєстраційних документів, сертифікатів щодо товарів (продукції), наявних ліцензій, якщо надання послуг потребує ліцензії .

Подача Заявок

До участі у Бізнес-премії допускаються всі Претенденти, що подали Заявку та виконали зазначені вимоги Положення.

Претендентами можуть пропонуватись умови (організаційні або комерційні), що відрізняються від умов, визначених у документах на Конкурс, але можуть бути прийняті Оргкомітетом, якщо будуть визнані більш вигідними для нього.

Претендент, який потребує роз’яснень щодо документів на Конкурс або умов Бізнес-премії, має право звернутися до Оргкомітету, який зобов’язаний дати роз’яснення.

Умови Бізнес-премії можуть бути роз’яснені також шляхом проведення конференції, яку організовує Оргкомітет або через засоби масової інформації.

 

Попередній відбір претендентів за отриманими Заявами

Під час проведення попереднього відбору претендентів враховуються:

 • Ступінь популяризації (поширення) товару (торгової марки) у регіонах України.
 • Кількість одиниць реалізованої продукції на ринку України.
 • Репутаційні показники Претендента

Претенденти, які не пройшли попереднього кваліфікаційного відбору, повідомляються про це письмово із відповідним обґрунтуванням      причин відмови не пізніш як через три дні після ухвалення Оргкомітетом списків претендентів, яким надається право брати участь у Бізнес-премії за оголошеними ними номінаціями.

 

З моменту укладання Договору претендент набуває статусу офіційного Учасника – Конкурсанта

 

Вимоги та зобов’язання Конкурсанта:

 • Приймає участь у проведенні всіх програмних заходів за Бізнес-премією.
 • Погоджує із Оргкомітетом форму власної участі, про що складається Протокол.
 • Виконує умови Протоколу у погодженому правовому, фінансовому та економічному режимах.
 • Дотримується строків та термінів проведення запланованих протоколами заходів.
 • Здійснює у відповідності із Протоколом комплекс заходів, робіт та послуг, пов`язаних із власною формою участі у проведенні публічних заходів за Бізнес-премією.
 • Виконувати всі законні та передбачені програмою вимоги Оргкомітету, дотримуватись правил та процедур, засобів забезпечення та безпеки.
 • Надає у справному технічному та експлуатаційному стані власно створену та залучену матеріально-технічну базу, товари та продукцію, необхідну для проведення процедур та заходів.
 • Надає Оргкомітету всі необхідні матеріали та данні для участі у програмі Бізнес-премії, зокрема, таку інформацію: логотип, технічний опис продукції або послуг, необхідний розмір демонстраційних майданчиків, технічні та інші необхідні умови експонування власної продукції, сертифікати якості та відповідності, об`єми продукції, вимоги до тари та пакування, необхідність транспортування, застереження, інше на його вимогу.
 • Дотримується всіх строків та термінів проведення власних та спільних погоджених юридичних та фактичних дій та заходів за Бізнес-премією.
 • Погоджує із Оргкомітетом всі організаційні, правові та фактичні дії за програмою проведення кожного публічного заходу.
 • Сповіщає Оргкомітет про існуючі або виниклі організаційні, технічні чи правові обмеження та обтяжливі обставини використання залученої матеріально-технічної бази та виконання Договору (Протоколу).
 • Приймає участь у публічних заходах Оргкомітету використовуючи власних спеціалістів.
 • Не обмежує правоздатність та дієздатність осіб, що беруть за ініціативою Оргкомітетом участь у публічних заходах за Бізнес-премією.
 • Не порушує авторських та суміжних прав осіб, що беруть участь у публічних заходах за Бізнес-премією.
 • Затверджує власний бюджет та витрати за Програмою публічного заходу.
 • Дотримуватись правил та процедур, що погоджені Сторонами, під час проведення публічного заходу.
 • Надає за домовленістю довірену особу для роботи із спеціально створеним Оргкомітетом.
 • Здійснювати інформаційне і консультативне сприяння реалізації Програми Бізнес-премії.
 • Забезпечувати своєчасне складання й оформлення необхідної документації та звітності.
 • Використовує майнові та немайнові права, що надані Оргкомітетом за умовами організації та проведення Бізнес-премії.
 • Зобов’язується надавати Оргкомітету публічного заходу відомості, необхідні для власної участі.
 • Зобов’язується забезпечувати під час проведення публічних заходів за Програмою супровід та демонстрацію власної продукції із поясненнями власних фахівців та довірених осіб.
 • Зберігає встановлену Сторонами конфіденційність взаємин та інформації.
 • Зобов’язується обмежувати за рішенням Оргкомітету вчинення власних дій, що можуть призвести до негативних публічних наслідків.
 • Зобов’язується не порушувати прав та законних інтересів осіб, що прийматимуть участь у програмі проведення публічних заходів за Бізнес-премією.
 • Нести відповідальність за неналежне виконання прийнятих на себе зобов`язань.

Конкурсант у зв`язку із участю у Бізнес-премії має право:

 • Представити для дослідження власну продукцію чи сервіс у номінаціях за Протоколом.
 • На отримання від Оргкомітету всієї необхідної інформації щодо правил та порядку участі у Бізнес-премії;
 • На отримання аналітичної інформації щодо результатів комплексних експертних досліджень споживчого ринку України, яка буде відображати реальну ситуацію у певному сегменті ринку, рівень знання, споживання, лояльності покупців по відношенню до товару, якісні характеристики товару та оцінку рекламної кампанії.
 • Вимагати від Оргкомітету дотримання режиму використання майна та продукції, що були надані для участі у проведенні програмних заходів за Бізнес-премією.
 • Самостійно встановлювати предмет та розподіл коштів власних витрат щодо власної участі у проведенні Бізнес-премії.
 • На отримання достовірної інформації від Оргкомітету щодо умов фактичного використання наданої ним матеріально-технічної бази та інформації.
 • Припинити участь у Бізнес-премії у разі грубого порушення Оргкомітетом умов Протоколу та правил, склавши та подавши про такий намір подання.
 • На отримання переваг та винагород від Оргкомітету та інших доходів від участі в публічних заходах за Бізнес-премією, якщо таке прямо передбачено Протоколом.
 • На представництво власних інтересів (в межах цього Договору) під час проведення публічних заходів з реалізації Програми за Бізнес-премією.
 • Надавати під час проведення публічних заходів послуги третім особам та мати від такої діяльності власний комерційний інтерес та зиск, але не у спосіб, що протирічить меті, що визначена Оргкомітетом за Програмою заходів за Бізнес-премією.

Конкурсант у разі перемоги у номінації отримує право:

При дотриманні правил участі у Бізнес-премії та Положення активно користуватися почесним знаком-медаллю Бізнес-премії, розміщуючи його на товарах та у своїй рекламі. Конкурсант зобов’язаний дотримуватися правил користування знаком-медаллю, особливо по закінченню поточного сезону. Після визначення переможців Бізнес-премії наступного сезону дотримуватися принципів обмеження сенсаційної подачі.

Спеціальні права, що набуває Конкурсант-Переможець Термін користування правами
Користування імперативом Бізнес-премії поточного сезону, в якому він отримав перемогу за заявленими номінаціями, при проведенні власних рекламних кампаній та PR-акцій. По закінченні поточного сезону та після визначення переможців Бізнес-премії наступного сезону набувають чинності обмеження, передбачені п. 4 “Обмеження та застереження щодо користування Конкурсантом -Переможцем імперативами та правами за проведеним Бізнес-премією”. Довічно
Користуватись та публічно посилатись на дані отриманих маркетингових досліджень, проведених  згідно технології  Бізнес-премії, поточного сезону. Довічно
Користуватись та публічно розповсюджувати аудіо та відео ролики церемонії нагородження переможців поточного сезону Бізнес-премії. Довічно
Обмеження та застереження щодо користування Конкурсантом -Переможцем імперативами та правами за проведеним Бізнес-премією Термін дії обмеження або застереження
1. Заборона зміни Конкурсантом кольорової гами, шрифтів,  графічного зображення, зовнішнього  вигляду імперативів та його елементів, тобто будь-що окрім пропорційного збільшення (зменшення) розміру імперативу. Імператив при цьому має бути художньо відтворений лише як медаль. Довічно
2. Конкурсанту забороняється користування логотипами, що безпосередньо належать ТОВ «Вибір року Україна» як Організатору , за винятком  медалі щодо продукції, що отримала перемогу у Бізнес-премії. Довічно
3. При рекламних кампаніях та PR-акціях забороняється застосовувати імперативи по позиціях, що не отримали перемогу у Бізнес-премії. Довічно
4. Щоб уникнути небезпеки обмеження прав переможця Бізнес-премії поточного сезону, переможець попереднього сезону не має права на сенсаційну форму подачі факту перемоги в Бізнес-премії в своїй рекламній і PR – кампаніях і зобов’язаний дотримуватися принципів «обмеження сенсаційної подачі» по закінченню одного календарного року від дня письмового повідомлення про перемогу у номінації Оргкомітетом. Під принципами «обмеження сенсаційної подачі» розуміється:
· Концептуальне обмеження – на факті перемоги не може базуватися (служити однією з основних ідей) рекламна і/або PR – кампанія товару/бренду переможця;
· У графічній рекламі (преса, біллборди, стікери) розміри лого-медалі перемоги або фрази типу «Кращий товар року № 1» не повинні перевищувати розмір власного знаку для товарів та послуг переможця номінації, або не перевищувати в цілому 5% від площі усього рекламного макета (етикетки, упаковки);
· У аудіо-рекламі тривалість звучання інформації, що містить факт перемоги не повинна перевищувати 1/10 загальної тривалості звучання аудіо-споту (аудіо-спот не повинен також починатися із згадки факту перемоги);
· У телерекламі, у випадку, якщо картинка статична, діє наступний принцип: розміри лого-медалі перемоги або фрази типу «Кращий товар року № 1» не повинні перевищувати розмір власного знаку для товарів та послуг переможця номінації, або не перевищувати в цілому 5% від площі усієї статичної картинки. При озвученні ролика має бути виконаний наступний принцип обмеження сенсаційної подачі: тривалість звучання інформації, що містить факт перемоги не повинна перевищувати 1/10 загальної тривалості аудіо-ряду (аудіо-ряд не повинен також починатися із згадки факту перемоги).
Довічно

 

 

 

Основним завданням дослідження затверджуються такі позиції та метрики:

 • вивчення попиту;
 • виявлення пріоритетних пропозицій товарів/послуг;
 • визначення переваг товарів-лідерів, відносно їх конкурентів;
 • аналіз поведінки споживачів стосовно вибору продукту;
 • аналіз популярності товарів/послуг у порівнянні з конкурентами;
 • аналіз рекламно-іміджевих кампаній поміж конкурентів на профільних ринках;

Методика визначення позицій товарів/послуг складається із підсумування результатів:

 • Маркетингових досліджень споживчих вподобань,
 • Оцінки Експертної ради щодо популярності товарів,
 • Висновків Рекламістів щодо просування товару на ринку,
 • Висновків Високого Журі та Оргкомітету Бізнес-премії.

Визначення позицій товарів/послуг проводиться шляхом опитувань наведених груп респондентів, використовуючи в якості інструменту розроблені Оргкомітетом анкети.

До анкет обов’язково включаються різноманітні товари/послуги, існуючі на ринках й до яких лояльні споживачі країни проведення Бізнес-премії, незалежно від факту згоди та оплати реєстраційного внеску компанією-виробником /офіційним дистриб’ютором цих товарів, які спираються на затверджені Оргкомітетом номінації за категоріями товарів/послуг.

Остаточна оцінка позицій товарів та виявлення переможців проводиться за підсумками комплексної оцінки результатів окремих груп, з урахуванням відповідних коефіцієнтів вагомості щодо кожної групи (разом –1– одиниця), а саме:

 

Групи Коефіцієнт вагомості
1 Маркетингових досліджень споживчих уподобань 0,4
2 Оцінки експертної ради 0,3
3 Висновків рекламістів 0,15
4 Висновків Високого Журі 0,1
5 Висновки Оргкомітету 0,05
1,00

Розрахунок по формулі по кожному показнику відбувається виходячи із загальної кількості людей, які проголосували.

Маркетингове дослідження проводилося шляхом анкетування наведених груп респондентів.

Результати такого дослідження сприятимуть, по-перше, тому що споживачі матимуть можливість легше визначатися серед великого різноманіття товарів/послуг, а по-друге, товаровиробники матимуть змогу отримати професіональне аналітичне обґрунтування конкурентоздатності своїх товарів/послуг та можливість з’ясувати перспективи подальшого розвитку:

Результати маркетингового дослідження оформлюються у формі Звіту. Персональні звіти по окремим номінаціям формуються по запитам Учасників.

Експертна Рада.

Експертна рада є однією із респондентських груп, що здійснює оцінку позиції товару/послуги згідно аналізу якісних показників за Бізнес-премією на Другому турі.

До Експертної ради за Бізнес-премією належать фахівці із числа державних та громадських організацій, які працюють в різних галузях народного господарства, що опосередковано регулюють та впливають на створення правових, економічних, підприємницьких умов у державі, де розповсюджується продукція Конкурсанта та мають пряме відношення до напрямків діяльності Учасників Бізнес-премії згідно затверджених номінацій за категоріями товарів/послуг.

Відбір експертів-фахівців проводиться Оргкомітетом Бізнес-премії.

До критеріїв визначення позиції товару/послуги Учасника, що складаються експертами, належать:

 1. Легальність просування товару;
 2. Отримання ліцензій та дозволів;
 3. Сертифіційність;
 4. Стандартизація;
 5. Використання в виробництві провідних технологій;
 6. Вживання корисних елементів;
 7. Вплив на здоров’я та працездатність споживачів;
 8. Ефективність споживання.

Опитування експертів здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом. Анкети, складені для експертів відповідно до галузевих ознак, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Бізнес-премії.

Висновки експертів обов’язково враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту – протоколюються Оргкомітетом.

Рекламісти.

Рекламісти є однією із респондентських груп, що здійснюють оцінку позиції товару/послуги згідно аналізу просування у Другому турі Бізнес-премії.

До Рекламістів належать представники провідних рекламних та промоушн агенцій/організації, які мають великий досвід роботи на ринках країн проведення Бізнес-премії, та за допомогою яких здійснюється фактичне просування товарів/послуг Учасників Бізнес-премії на території України.

Відбір Рекламістів проводиться Оргкомітетом Бізнес-премії.

До критеріїв визначення оцінки просування продукції Учасників Бізнес-премії, зокрема за позиціями анкети, що надається Рекламістам, належать:

 • масштаби рекламних бюджетів кампаній;
 • ефективність проведених рекламних та PR- кампаній;
 • впровадження новітніх технологій;
 • креативність рекламних розробок;
 • вплив рекламних кампаній та промоушн акцій на цільові групи споживачів;
 • вплив на подальший розвиток компанії, її рентабельність збільшення обсягів продажу товарів/послуг.

Опитування Рекламістів здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом.

Анкети, надані Рекламістам, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Бізнес-премії.

Висновки Рекламістів враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту – протоколюються Оргкомітетом.

Медійне Журі

Медійне Журі є однією із респондентських груп, що здійснює оцінку позиції товару за Бізнес-премією на Другому турі щодо значення та впливу товару/послуги на добробут споживачів, на розвиток економічних стосунків та престиж країни.

До Медійного Журі належать провідні фахівці журналістики, ведучі, телеведучі та громадські діячі, що мають великий досвід роботи та авторитет серед населення країни.

Відбір експертів-фахівців проводиться Оргкомітетом Бізнес-премії.

До критеріїв визначення оцінки продукції Конкурсанта, зокрема за позиціями анкети, що надається Медійному Журі, належать:

 • економічний вплив на розвиток суспільства;
 • кількість сплачених податків ;
 • інвестиційні внески в економіку України;
 • інтенсивність розвитку;
 • кількість відкритих робочих місць;
 • співучасть в соціальних програмах;
 • благодійна та спонсорська діяльність;
 • підтримка споживчих інтересів.

Опитування Медійного Журі здійснюється методом анкетування за методикою, розробленою та погодженою Оргкомітетом.

Анкетування членів Медійного Журі здійснюється за методикою, погодженою Оргкомітетом. Анкети, заповнені членами Медійного Журі, подаються до Оргкомітету протягом дії Другого туру Бізнес-премії. Висновки членів Медійного Журі обов’язково враховуються при визначенні переможця у відповідній номінації та стають частиною маркетингового звіту – протоколюються Оргкомітетом.

 

Перший тур Бізнес-премії.

У першому турі Бізнес-премії здійснюються:

1. Добір Експертів, Рекламістів, Медійного Журі, представників ЗМІ;
2. Визначення спонсорів та партнерів;

 1. Підписання договірних зобов’язань між Офіційними учасниками (експертами , рекламістами тощо) та Оргкомітетом щодо участі у проведенні Бізнес-премії;
 2. Визначення провідної маркетингової кампанїї (проведення тендеру) щодо залучення у проведенні комплексного маркетингового дослідження;
 3. Комплексне маркетингове дослідження щодо виявлення:
 • споживчих вподобань,
 • оцінки експертів,
 • оцінки рекламістів тощо.
 1. Рекламна кампанія щодо участі у Бізнес-премії товаровиробників, їх представництв чи офіційних дистриб’юторів у статусі Конкурсантів;
  7. Підготовка до проведення міжнародної маркетингової конференції;

 

Другий тур Бізнес-премії

У другому турі Бізнес-премії здійснюється:

 1. Визначення переможців Бізнес-премії за результатами проведеного комплексного маркетингового дослідження;
 2. Дослідження Експертів, Рекламістів, Медійного Журі;
 3. Оголошення Переможців Бізнес-премії;
 4. Підготовка та проведення церемонії нагородження переможців Бізнес-премії;
 5. Підписання та виконання договірних зобов’язань з переможцями Бізнес-премії про проведення їх рекламної кампанії щодо концепції Бізнес-премії стосовно популяризації кращих товарів/послуг.

Підсумовування результатів Бізнес-премії.

Підсумовування результатів Бізнес-премії за проведеними Першим та другим Туром Бізнес-премії здійснюється Оргкомітетом на засіданні із участю всіх представників Експертної Ради, Медійного Журі, Рекламістів, шляхом аналізу проведеного серед них анкетування за затвердженою методикою. Підсумовування результатів Бізнес-премії Оргкомітетом здійснюється за принципами прозорості та публічності за затвердженою Положенням Бізнес-премії методології. За підсумками Бізнес-премії Оргкомітет складає Протокол та рішення про оголошення переможців.

 

Оголошення переможців.

Переможці Бізнес-премії визначаються за підсумками комплексного маркетингового дослідження на відкритому засіданні Оргкомітету у присутності не менш як двох третин його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. За рівної кількості голосів голос Голови Оргкомітету є вирішальним.

Рішення Оргкомітету про оголошення переможців оформлюється Протоколом, який підписується всіма членами Оргкомітету, що брали участь у голосуванні. Копія рішення у триденний термін надсилається Конкурсантам.

Офіційне оголошення переможців      відбувається шляхом публікації результатів на офіційних сторінках соціальних мереж та/або сайті Бізнес-премії, відкритих джерелах масової інформації.

Переможець Бізнес-премії має право на безстрокове використання імперативів      Бізнес-премії, але щоб уникнути небезпеки обмеження прав переможця Бізнес-премії поточного сезону, переможець попереднього сезону не має права на сенсаційну форму подачі факту перемоги у своїй рекламній і PR – кампаніях і зобов’язаний дотримуватися принципів “обмеження сенсаційної подачі” по закінченню одного календарного року від дня письмового повідомлення Оргкомітетом про перемогу у номінації.

Якщо переможцем в заявлених Оргкомітетом номінаціях      Бізнес-премії стала компанія, яка не набула статусу Офіційного учасника (Конкурсанта) її перемога не оголошується, а номінація закривається.

Закінчення Бізнес-премії

Після закінчення Бізнес-премії Оргкомітет починає готувати комплексні звіти щодо проведення      Бізнес-премії для надання в Національний Оргкомітет.

Оргкомітет проводить згідно взятих зобов’язань рекламні кампанії переможців у відповідності із вибраним пакетом Конкурсанта.

Оргкомітет      Бізнес-премії

Весь комплекс заходів, пов’язаних із організаційним та матеріально-технічним забезпеченням проведення Бізнес-премії здійснює Оргкомітет.

Основними принципами діяльності Оргкомітету є:

 • законність;
 • колегіальність;
 • повнота розгляду Конкурсних пропозицій;
 • дотримання умов, правил та процедур Бізнес-премії за Положенням та додатками до нього;
 • обґрунтованість прийнятих рішень;
 • рівність усіх Конкурсантів перед Оргкомітетом;
 • незалежність членів Оргкомітету (недопущення втручання в діяльність Оргкомітету будь-яких органів державної влади, а також учасників Бізнес-премії);
 • професійність членів Оргкомітету.

Всі витрати, пов’язані з діяльністю Оргкомітету забезпечуються організатором та самим Оргкомітетом самостійно. Організатор зобов’язаний забезпечити Оргкомітет необхідним приміщенням для проведення її засідань, засобами зв’язку, канцелярським приладдям, тощо. Орган приватизації забезпечує конкурсні комісії необхідними документами та рекомендаціями для проведення відповідного Бізнес-прем

 

Склад та порядок утворення Оргкомітету.

До складу Оргкомітету входять представник Організатора та запрошені ним особи із числа експертів.

До складу Оргкомітету, в разі необхідності, можуть залучатися фахівці відповідних державних, громадських установ, органів виконавчої та законодавчої влади, а також експерти.
Оргкомітет створюється у кількості від 6 до 12 осіб.

Склад Оргкомітету затверджується Рішенням Організатора. Кількість учасників Оргкомітету є несталою, та може збільшуватись до 21 особи.

Оргкомітет Бізнес-премії є колегіальним органом, що здійснює весь комплекс заходів, пов’язаних із забезпеченням та дотриманням всіх процедур за програмою Бізнес-премії.

Оргкомітет Бізнес-премії у своїй діяльності керуються чинним законодавством та іншими нормативними актами країни проведення, правилами проведення Бізнес-премії, а також цим Положенням.

 

Голова Оргкомітету в межах своєї компетенції:

 • скликає засідання Оргкомітету;
 • головує на засіданнях Оргкомітету;
 • дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів Оргкомітету;
 • дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Оргкомітету;
 • організовує підготовку матеріалів на розгляд Оргкомітету;
 • представляє Оргкомітет у відносинах з установами та організаціями.

 

Члени Оргкомітету зобов’язані брати участь у діяльності Оргкомітету, виконувати розпорядження і доручення Голови Оргкомітету. У разі відсутності на засіданні, члени комісії повинні надавати письмові пояснення на ім’я Голови.

Засідання Оргкомітету є правомочним за умови участі в ньому не менш 2/3 всіх членів.

Члени Оргкомітету користуються рівним правом голосу при прийнятті рішень.

Засідання Оргкомітету є закритими, але останній має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення Конкурсантів щодо своїх конкурсних пропозицій, а також пояснення спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Оргкомітета.

Рішення Оргкомітету про визначення переможців у номінаціях приймається не менш як 2/3 присутніх на засіданні членів Оргкомітету за матеріалами та висновками, що подані за підсумками відповідних турів Бізнес-премії. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Оргкомітету.

Всі рішення Оргкомітету приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки “за” або “проти”), результати якого заносяться до відповідного протоколу.

Рішення Оргкомітету оформлюється протоколами, що підписуються Головою Оргкомітету.

Діяльність Оргкомітету припиняється Рішенням Організатора п     Оргкомітет Бізнес-премії відповідно до покладених на нього завдань через повноважних представників:

 • визначає відповідно до законодавства та цього Положення терміни проведення Бізнес-премії;
 • розробляє умови Бізнес-премії, конкурсну документацію та проект оголошення про проведення Бізнес-премії і подає їх на затвердження Організатору;
 • реєструє Заявки на участь у Бізнес-премії.
 • надає претендентам (конкурсантам) необхідну інформацію (документацію, роз’яснення) для підготовки пропозицій.
 • розглядає конкурсні пропозиції, подані претендентами, визначає їх відповідність умовам Бізнес-премії.
 • залучає експертів та інших фахівців до роботи, пов’язаної з оцінкою конкурсних пропозицій;
 • готує висновки щодо визначення найкращих умов для провадження Бізнес-премії, а також визначення переможця.
 • повідомляє переможця про результати Бізнес-премії.
 • забезпечує проведення соціально-маркетингових опитувань серед споживачів, експертів та рекламістів з метою встановлення кращих товарів споживчого ринку України;
 • організує один раз на рік урочисте нагородження переможців Бізнес-премії;
 • інформує споживачів за допомогою ЗМІ та інших носіїв про етапи проведення Бізнес-премії та його кінцеві результати;
 • періодично сповіщає населення про розвиток Бізнес-премії, про результати внутрішніх системних акцій, про підприємства, установи та організації, товари яких стали переможцями Бізнес-премії, про проведення загальноукраїнських освітніх та соціальних заходів за підтримки державних та інших структур;
 • з метою вивчення попиту покупців, а також на замовлення інших комерційних структур організовує проведення серед споживачів тестування товарів;
 • створює аналітичну панораму ринку та споживчих властивостей окремих товарів (робіт, послуг) різних торговельних марок, а також вивчають динаміку попиту на ці товари (роботи, послуги);
 • залучає громадян до активної участі у призових акціях та конкурсах, що проводяться в рамках Бізнес-премії в Україні;
 • підвищує рівень культури та формує новий світогляд споживачів як учасників ринкових процесів шляхом поширення максимально можливої кількості інформації через ЗМІ та інші носії про кращі товари в України, їх корисні властивості та інші характеристики;
 • проводить інформаційно-просвітні та роз’яснювальні заходи серед споживачів та підприємців з метою поглиблення їхніх правових знань та формування правильної споживчої поведінки щодо вибору кращих товарів в Україні;
 • організовує пошук та збір інформації, яка необхідна для виконання покладених на Конкурс завдань;
 • здійснює обмін інформацією, необхідною для реалізації основних цілей та завдань Бізнес-премії, з державними та іншими організаціями в напрямках контролю за якістю товарів (робіт, послуг), дотримання правил торгівлі, виконання робіт, надання послуг і проведення будь-яких незалежних, рейтингових, кваліфікаційних та споживчих експертиз, порівняльних тестувань, дегустацій тощо;
 • розроблює методики проведення соціологічних та маркетингових опитувань, досліджень, класифікацій та рейтингів підприємств торгівлі (робіт, послуг);
 • залучає до розробки методик та проведення опитувань фахівців державних та недержавних комерційних установ;
 • створює інформаційно-електронні та пошукові бази із застосуванням новітніх технологій (в тому числі в мережі Інтернет);
 • створює та впроваджує інформаційно-електронні та пошукові бази підприємств – учасників та партнерів Бізнес-премії, в тому числі у всесвітній мережі Інтернет, з метою розповсюдження новітніх технологій, іноземного та вітчизняного досвіду у галузі захисту прав споживачів, торгівлі, побутового обслуговування населення, розвитку електронної торгівлі, інформування споживачів та рекламування підприємств, що беруть участь у Бізнес-премії, а також підтримують його;
 • співпрацює з громадськими об’єднаннями та бере участь у формуванні сприятливого соціального та економічного клімату у суспільстві та у забезпеченні взаємовигідного партнерства;
 • надає підприємствам – учасникам Бізнес-премії методичні та інформаційно–рекламні послуги, що передбачають узагальнення досвіду та підвищення рівня конкурентоспроможності учасників Бізнес-премії, активізацію маркетингової та рекламної діяльності, а також ефективне просування продукції (робіт, послуг), що реалізується, до кінцевого споживача, просування торгових марок та координацію рекламно-маркетингових заходів;
 • вживає заходів щодо забезпечення взаємодії учасників Бізнес-премії з державними та іншими організаціями та установами;
 • бере участь у розробці програм, спрямованих на соціальну адаптацію споживачів та підприємців до економічних і соціальних процесів, що відбуваються в українському суспільстві;
 • надає підприємствам можливість вільного вибору участі у Бізнес-премії;
 • здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством, необхідні для виконання своїх завдань.

Оргкомітет під час здійснення процесуальних дій з організації та проведення Бізнес-премії складає такі документи:

 1. Рішення про оголошення Бізнес-премії.
 2. Рішення про оголошення Першого туру Бізнес-премії.
 3. Рішення про оголошення Другого туру Бізнес-премії.
 4. Рішення про оголошення переможців Бізнес-премії.
 5. Протоколи засідань Оргкомітету.

Зазначені документи складаються за встановленою формою.

 

Забезпечення Бізнес-премії

З метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення Бізнес-премії Організатор та Оргкомітет здійснюють залучення на договірній основі партнерів із числа рекламістів, засобів масової інформації, техніки, зв’язку, аудиторів, юристів, власників приміщень, тощо.

Права, обов’язки та система здійснення із партнерами розрахунків обумовлюються письмовим Договором.

 

Партнер      Бізнес-премії:

 1. Приймає співучасть у проведенні публічних заходів Бізнес-премії     .
 2. Погоджує із Організатором форму співучасті у програмі, про що складається Протокол.
 3. Виконує умови протоколу у погодженому правовому, фінансовому та економічному режимах.
 4. Дотримується строків та термінів проведення запланованих протоколами заходів.
 5. Здійснює у відповідності із Протоколом комплекс заходів, робіт та послуг, пов’язаних  із власною формою співучасті у проведенні публічних заходів за Бізнес-премією.
 6. Надає в справному технічному та експлуатаційному стані власно створену та залучену матеріально-технічну базу.
 7. Погоджує із Організатором та Оргкомітетом всі організаційні, правові та фактичні дії за програмою проведення кожного публічного заходу.
 8. Використовує отримані за бюджетом публічного заходу кошти у відповідності із їх цільовим призначенням, якщо таке прямо передбачено складеними документами.
 9. Сповіщає Організатора про існуючі або виниклі організаційні, технічні чи правові обмеження та обтяжливі обставини використання залученої матеріально-технічної бази та виконання Договору (Протоколу).
 10. Приймає участь у публічних заходах Організатора використовуючи власних спеціалістів.
 11. Будує свої право стосунки із іншими партнерами-учасниками запланованих Організатором публічних заходів, (що також залучені ним до їх проведення на аналогічній договірній основі) на підставі рівності, чесного партнерства та захисту їх інтересів.
 12. Не порушує авторських та суміжних прав осіб, що беруть участь у публічних заходах.
 13. Затверджує власний бюджет та витрати за Програмою публічного заходу.
 14. Дотримується правил та процедур, що погоджені Сторонами, під час проведення публічного заходу.
 15. Надає за домовленістю довірену особу для роботи в спеціально створеному Оргкомітеті.
 16. Всебічно сприяє роботі Організатора та Оргкомітету.
 17. Здійснює інформаційне і консультативне сприяння реалізації Програми Бізнес-премії.
 18. Забезпечує своєчасне складання й оформлення необхідної документації та звітності.
 19. Виконує законні та договірні вимоги Організатора та Оргкомітету.
 20. Домовляється із Організатором про режим залучення, використання та повернення матеріально-технічної бази.
 21. Використовує майнові та немайнові права, що надані Оргкомітетом за умовами організації та проведення Бізнес-премії.
 22. Здійснює у погоджені із Організатором терміни розрахунки.
 23. Надає Оргкомітету публічного заходу відомості, необхідні для власної співучасті.
 24. Забезпечує під час проведення публічних заходів за Програмою супровід та демонстрацію форми власної співучасті поясненнями власних фахівців та довірених осіб.
 25. Зберігає встановлену Сторонами конфіденційність взаємин та інформації.
 26. Протягом дії цього Договору не укладати договори та угоди аналогічного змісту з іншими особами, на яких вказує Організатор,
 27. Обмежує за рішенням Оргкомітету вчинення власних дій, що можуть призвести до негативних публічних наслідків.
 28. Несе відповідальність перед Організатором за неналежне виконання прийнятих на себе зобов`язань.

 

Партнер має права:

 • Вимагати від Організатора дотримання режиму використання майна, що було надане ним для участі у проведенні публічних заходів  Бізнес-премії     .
 • Самостійно встановлювати предмет та розподіл коштів власних витрат щодо власної участі у проведенні публічних заходів Бізнес-премії     .
 • Подавати Оргкомітету ділові письмові заперечення та пропозиції щодо порядку реалізації Програми Бізнес-премії     .
 • На отримання достовірної інформації від Організатора та Оргкомітету щодо умов фактичного використання наданої ним матеріально-технічної бази.
 • Приймати участь через довірену особу в роботі Оргкомітету на постійній чи тимчасовій основі.
 • Припинити участь у публічній акції у разі грубого порушення Організатором умов Протоколу, склавши та подавши про такий намір подання.
 • На отримання переваг та винагород від Організатора та інших доходів від участі в публічних заходах, якщо таке прямо передбачено Протоколом.
 • На перевищення та відшкодування Організатором додаткових витрат, що були здійсненні в розмірі не більше 10 відсотків власної винагороди.
 • На представництво власних інтересів (в межах цього Договору) під час проведення публічних заходів з реалізації Програми Бізнес-премії     .
 • За власні кошти, та такі, що отримані за бюджетом Програми Бізнес-премії, залучити додатково третіх осіб по відповідним договорам для належного виконання власних зобов’язань .
 • Надавати під час проведення публічних заходів послуги третім особам та мати від такої діяльності власний комерційний інтерес та зиск, але не у спосіб, що протирічить меті Організатора, Оргкомітету за Програмою публічних заходів за Бізнес-премією.
 • Здійснити страхування власних можливих ризиків.

 

Розгляд спорів

У разі порушення процедур проведення Бізнес-премії, інших умов цього Положення Конкурсанти мають право звернутися з відповідною заявою до Оргкомітету. Заява може бути подана не пізніше двох тижнів після одержання копії рішення Оргкомітету.

Оргкомітет після одержання заяви зобов’язаний:

 • перевірити викладені претензії
 • повідомити про це інших учасників Бізнес-премії відповідної номінації

В разі виявлення порушень скасувати власне рішення про визначення переможця Бізнес-премії і дати відповідь щодо суті заяви протягом 3 календарних днів з моменту її одержання

Не можуть бути оскаржені Рішення Оргкомітету про cпосіб проведення Бізнес-премії і процедуру визначення переможця

Спори, що виникають за результатами Бізнес-премії розв’язуються в установленому законодавством порядку.